Phân luồng giao thông phục vụ kiểm định cầu Mai Lĩnh

28/05/2015 15:09

Sở GTVT TP. Hà Nội gửi công văn yêu cầu phân luồng giao thông tại cầu Mai Lĩnh (Hà Nội) để kiểm định.

Phân luồng giao thông phục vụ kiểm định cầu Mai Lĩnh 1
Cầu Mai Lĩnh thuộc Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 27/5, Sở GTVT Hà Nội có quyết định về việc tổ chức thi công, thực hiện phương án phân luồng giao thông phục vụ công tác kiểm định cầu Mai Lĩnh.

Theo đó, Sở cho phép Ban QLDA Duy tu hạ tầng giao thông và Nhà thầu tư vấn kiểm định triển khai thi công, thực hiện phương án tổ chức phân luồng giao thông. Sử dụng hệ thống rào di động ngăn các phương tiện tại hai đầu cầu Mai Lĩnh, tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ, lập 2 tổ chốt tại hai đầu cầu để đảm bảo giao thông.

Ban QLDA Duy tu hạ tầng giao thông phối hợp với chính quyền địa phương trong khu vực tuyên truyền nội dung, thời gian tổ chức hướng dẫn phân luồng để người dân trong khu vực chủ động điều chỉnh lộ trình hoạt động cho phù hợp, tránh gây ảnh hưởng xáo trộn đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Giám đốc Ban QLDA Duy tu hạ tầng giao thông, Nhà thầu tư vấn kiểm định, Chánh thanh tra sở GTVT và các đơn vị liên quan phải phối hợp, kiểm tra liên tục để việc tổ chức thi công, thực hiện phương án phân luồng giao thông đạt hiệu quả.

Lê Tươi