Phân vùng tìm kiếm cứu nạn trên biển

14/05/2014 15:39

Việt Nam là quốc gia ven biển với dân số sinh sống khu vực ven biển lên tới 34 triệu người, đồng thời có hoạt động kinh tế biển đa dạng và phát triển.