Phó Thủ tướng phê bình 16 tỉnh, thành phố để tăng TNGT

02/04/2014 06:38

14 tỉnh, thành phố bị phê bình do có kết quả  bảo đảm trật tư an toàn giao thông chưa đạt yêu cầu, để số người chết do TNGT  tăng.