Phòng CSGT Gia Lai và 8 giải pháp kéo giảm TNGT

24/06/2014 06:51

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. TNGT giảm cả 2 tiêu chí (số vụ giảm 23,33%; số người chết giảm 21,48%).