Phục bắt hàng loạt xe chở quá tải vượt trạm cân

15/09/2014 07:42

Tình trạng xe chở quá tải "án binh" chờ thời cơ vượt trạm KTTTX lưu động tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng trở lại từ tháng 8/2014.