"Phục kích" xe khách trá hình ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

19/05/2016 15:48

12 doanh nghiệp xe khách liên tỉnh ở TP.HCM có văn bản kiến nghị lãnh đạo TP xử lý nghiêm xe khách trá hình.

Nhất Huy - Xuân Cường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
NỔI BẬT TOÀN BỘ