Quản chặt đường, xe quá tải hết "cửa" sống

19/05/2014 06:29

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định, quan điểm của Bộ GTVT là phải chỉ đạo chấn chỉnh ngay, đồng thời siết chặt kiểm soát tại các trạm cân xe 24/24h theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.