Quảng Bình: Phát động thi đua đảm bảo ATGT

28/03/2018 13:17

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-BATGT về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm ATGT...

quảng bình: phát động thi đua đảm bảo atgt

Diễu hành tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018 tại Quảng Bình

Theo đó, các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, phấn đấu giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban ATGT tỉnh đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác đảm bảo ATGT; chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường TTKS, xử lý vi phạm giao thông và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truỵền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT.

Quỳnh Anh