Quảng Bình: Triển khai sàn giao dịch vận tải trên trang Gonow.vn

24/08/2017 14:38

Sở GTVT Quảng Bình cho biết, để tạo điều kiện cho hoạt động của sàn giao dịch vận tải nhằm kết nối...

quảng bình: triển khai sàn giao dịch vận tải trên trang gonow.vn

Sàn giao dịch vận tải khách Gonow

Sở GTVT Quảng Bình cho biết, để tạo điều kiện cho hoạt động của sàn giao dịch vận tải nhằm kết nối giữa các phương thức vận tải, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí vận tải, Công ty CP Beepro đã xây dựng trang Gonow.vn được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Quảng Bình và trên ứng dụng di động Gonow.

Sở GTVT Quảng Bình khuyến khích các đơn vị vận tải, khách hàng có nhu cầu vận chuyển hành khách thực hiện đăng tải và giao dịch vận chuyển hành khách thông qua sàn giao dịch Gonow. Trường hợp có nhu cầu, các đơn vị vận tải có thể đấu thầu giá cước vận chuyển trên sàn giao dịch Gonow để tìm khách hàng với chi phí vận tải hợp lý nhất. Các doạnh nghiệp vận tải có thể đăng tải quy mô, cơ cấu đoàn phương tiện, lịch trình, hành trình tuyến cố định lên sàn Gonow để tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình lựa chọn phương tiện đi lại.

Hải Quỳnh