Đường nối từ QL18A vào KCN cảng biển Hải Hà ở đoạn đầu rộng 51m có dải phân cách ở giữa, đường rộng rãi và bằng phẳng, đi lại rất thuận tiện
Đường nối từ QL18A vào KCN cảng biển Hải Hà ở đoạn đầu rộng 51m có dải phân cách ở giữa, đường rộng rãi và bằng phẳng, đi lại rất thuận tiện
Quang Minh