Quảng Ninh giảm 70% tần suất vận chuyển hành khách để phòng chống Covid-19

27/03/2020 14:52

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở GTVT làm việc với các đơn vị để hạn chế, giảm ít nhất 70% tần suất vận chuyển hành khách công cộng qua địa bàn.

Quảng Ninh giảm 70% tần suất vận chuyển hành khách để phòng chống Covid-19 1
​Quảng Ninh sẽ giảm ít nhất 70% tần suất vận chuyển hành khách công cộng qua địa bàn để phòng chống dịch Covid-19​.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra điện khẩn về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm.

Trong đó, đề nghị Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh chủ trì làm việc với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn, trao đổi với Sở GTVT các tỉnh, thành phố có phương tiện chở khách qua địa bàn Quảng Ninh để hạn chế, giảm ít nhất 70% tần suất vận chuyển hành khách công cộng.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xử lý kiên quyết các xe dù, xe hợp đồng trá hình vận chuyển khách không phép, yêu cầu thực hiện các biện pháp khai báo phòng chống dịch.

Hữu Tuấn