Rà soát toàn bộ nhân viên liên quan hành lý tại sân bay

26/05/2015 05:52

Cục Hàng không VN vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống mất cắp tài sản hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển.

rà soát toàn bộ nhân viên liên quan hành lý tại sân bay
 Rà soát toàn bộ nhân viên liên quan hành lý tại sân bay

Cục Hàng không VN vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống mất cắp tài sản hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không. Theo đó, Cục yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ trong đó có việc rà soát đánh giá lại toàn bộ số nhân viên liên quan đến công tác phục vụ hành lý, hàng hóa, nhiên liệu tàu bay.

Cùng đó, phải quy định cụ thể về trách nhiệm kiểm soát an ninh nội bộ cho từng cấp, từng cán bộ lãnh đạo mỗi bộ phận, đơn vị; xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, hợp đồng và có chính sách, chế độ đãi ngộ, thù lao xứng đáng, đi đôi với kỷ luật nghiêm khắc nhằm khuyến khích và răn đe người lao động, đặc biệt là nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hành lý, hàng hóa để nhân viên gắn bó với đơn vị, công việc.

T.B