Rốt ráo xử lý 37 điểm ùn tắc giao thông TP.HCM

26/06/2017 11:22

Trong số 37 điểm ùn tắc trên địa bàn TP.HCM, hiện 25 điểm đang có những chuyển biến tích cực...

Đỗ Loan