Sẻ chia yêu thương, bắc cầu nhân ái

22/06/2014 06:44

Tròn một năm Quỹ "Chung tay vì ATGT" của Báo Giao thông chính thức đi vào hoạt động, là bấy nhiêu thời gian bận rộn với nhiều hoạt động ý nghĩa