Sẽ tưới nước tự động trên đường cao tốc

21/04/2014 06:28

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định việc tưới nước trên các hệ thống đường cao tốc sẽ phải tiến tới dùng hệ thống tưới nước tự động.