Siết chặt tải trọng xe chở than tại Quảng Ninh

04/07/2016 09:07

Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe cơi nới thùng, chở than quá tải trọng cho phép.

Siết chặt tải trọng xe chở than tại Quảng Ninh 1

Quảng Ninh: Siết chặt tải trọng xe chở than

Theo đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng của Sở GTVT và UBND các địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm liên quan đến các xe cơi nới thùng, chở than vượt quá tải trọng cho phép; Phối hợp với TTGT sử dụng thường xuyên cân di động để kiểm tra, xử lý nghiêm các xe vận tải quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường. Với các doanh nghiệp cung cấp nguồn hàng, cần giám sát chặt chẽ về trọng tải hàng khi bốc xếp lên xe, không để xe chở quá tải rời khu vực kho bãi thuộc địa phận quản lý và phải chịu trách nhiệm về tải trọng của phương tiện khi rời kho bãi.

Hữu Tuấn