Tai nạn giao thông đường sắt giảm sâu trong năm 2018

20/12/2018 16:29

Năm 2018 TNGT đường sắt giảm cả ba tiêu chí, trong đó xảy ra 267 vụ, giảm 79 vụ so với cùng kỳ.

Kỳ Nam