Tai nạn trực chờ trên tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn

21/07/2014 07:29

"Thuyền viên chưa qua đào tạo, luồng cảng Lý Sơn chưa được lắp đặt phao tiêu báo hiệu, phương tiện trên tuyến chủ yếu là phương tiện thủy nội địa mang cấp đăng kiểm biển hạn chế III..."


Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy, hiện cả nước có 23 tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo. Trong số này, tuyến vận tải từ bờ ra đảo “có vấn đề” nhất hiện này chính là Sa Kỳ - Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). 


“Thuyền viên làm việc trên các tàu hoạt động tuyến này hầu hết chưa qua đào tạo hoặc được đào tạo nhưng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được cấp không phù hợp với loại tàu, tuyến hoạt động. Phần lớn thuyền viên là người địa phương có thời gian hoạt động trên các tuyến này nhiều năm nhưng trình độ học vấn thấp, năng lực thuyền viên kém dẫn đến việc không khai thác hết các trang thiết bị hiện có trên tàu” - Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Nhật nhận định. 


Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, hầu hết các phương tiện hoạt động ở tuyến đường thủy Sa Kỳ -Lý Sơn đều thiếu trang thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc, hệ thống cứu sinh, cứu hỏa không đảm bảo. Các tàu này thường xuyên không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu, bằng cấp không đúng quy định. Đáng nói hơn, cầu cảng Sa Kỳ nhỏ, vừa là nơi lên xuống tàu, vận chuyển hàng hóa nên không kiểm soát được hành khách ra vào cảng. Phía đầu cảng Lý Sơn hiện chưa có cầu cảng phục vụ cho vận tải hành khách, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn.


Cũng theo ông Nhật, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là tuyến vận tải thủy chủ yếu phục vụ dân sinh, lưu thông hàng hóa, hành khách từ đất liền ra đảo và ngược lại. Hiện toàn tuyến có 14 tàu hoạt động vận tải, mỗi năm vận chuyển khoảng 110.000 lượt hành khách và trên 20.000 tấn hàng hóa. 


Liên quan đến hệ thống luồng lạch, phao tiêu báo hiệu trên các tuyến từ bờ ra đảo, đến thời điểm này vẫn còn tới 15 trên tổng số 23 tuyến luồng chưa được khảo sát lắp đặt hệ thống phao tiêu báo hiệu hàng hải. Đáng nói hơn, luồng vào cảng Lý Sơn tiếp tục “góp mặt” trong danh sách luồng đang “nói không” với phao tiêu báo hiệu này. 

Ngân Anh