Tăng cường kiểm tra xử lý xe công nông, xe 3 bánh không đăng ký

24/03/2014 09:42

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT, CATP và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện bị đình chỉ nhưng vẫn tham gia giao thông ...

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT, CATP và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện bị đình chỉ nhưng vẫn tham gia giao thông (xe công nông, xe cơ giới hai, ba bánh... không có đăng ký theo quy định, trừ xe 3 bánh cho thương bệnh binh, người khuyết tật) nhưng vẫn tham gia giao thông, nhất là đối với các trường hợp đã nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước nhưng không thực hiện chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề.

Trước đó, tại Văn bản 319/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không kéo dài thời gian hỗ trợ việc thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số1491/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 và Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh việc sản xuất, lắp ráp phương tiện và ban hành bổ sung các quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và môi trường phù hợp điều kiện thực tế.

T.B