Tăng cường quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

26/08/2016 13:15

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động phương tiện vận chuyển...

tăng cường quản lý tàu du lịch trên vịnh hạ long

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động phương tiện vận tải trên vịnh Hạ Long

Phó thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền tiêu chuẩn và các yêu cầu cụ thể đối với tàu chở khách du lịch trên vịnh Hạ Long; rà soát, hoàn thiện quy định liên quan đến niên hạn sử dụng phương tiện thủy; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó thủ tướng giao Bộ Công an tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan rà soát các quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long; đề xuất cụ thể hình thức và nội dung văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, bảo đảm phù hợp với đặc thù và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

L.C