Tập huấn công tác TTKS, xử lý vi phạm trên đường thủy

06/07/2016 16:19

Cục CSGT vừa khai giảng lớp tập huấn Nghị định 132/2015 quy định về xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy...

Tập huấn công tác TTKS, xử lý vi phạm trên đường thủy 1

CSGT xử lý vi phạm về TTATGT đường thủy nội địa

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa khai giảng lớp tập huấn Nghị định 132/2015 quy định về xử lý VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác TTKS, xử lý vi phạm hành chính trên đường thủy.

Lớp tập huấn gồm hơn 100 học viên là lãnh đạo cấp phòng, cán bộ cốt cán, cán bộ chiến sỹ làm công tác TTKS, xử lý vi phạm hành chính của PC68, PC67 các địa phương có đường thủy từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Đợt tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong quá trình TTKS và xử lý VPHC trên ĐTNĐ khi thực hiện Nghị định 132. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng cho lực lượng Cảnh sát đường thủy trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội trên ĐTNĐ.

T.Vy