Tập trung giảm tai nạn mô tô, xe gắn máy

17/06/2014 10:30

Tình hình tai nạn liên quan  đến mô tô, xe gắn máy có chiều hướng gia tăng trên các tuyến quốc lộ và khu vực nông thôn, thời gian xảy ra nhiều nhất từ 18 giờ đến 24 giờ.