Tàu gắn thiết bị đuôi tàu gặp tai nạn hy hữu, vì sao?

20/10/2014 13:25

Từ năm 2009, Tổng Công ty Đường sắt VN (VNR) áp dụng thiết bị đuôi tàu trên các đoàn tàu hàng thay thế toa xe trưởng tàu.