Tàu thuyền không dừng để chấp hành “phạt nguội”, xử lý thế nào?

12/08/2020 13:00

Theo quy định mới, cảnh sát đường thủy được dùng thiết bị kỹ thuật để ghi nhận, lập biên bản và xử phạt phương tiện thủy vi phạm.

Tàu thuyền không dừng để chấp hành “phạt nguội”, xử lý thế nào? 1
Cảnh sát đường thủy tuần tra, kiểm soát giao thông trên sông Hồng - Ảnh minh họa

Thông tư số 68/2020 của Bộ Công an (về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy, có hiệu lực từ 5/8/2020), quy định giải quyết một số tình huống cụ thể trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng cảnh sát đường thủy.

Theo đó, trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện, tổ tuần tra, kiểm soát cảnh sát đường thủy nhanh chóng ghi nhận các đặc điểm phương tiện, người trên phương tiện và hướng bỏ chạy. Sau đó, báo cáo lãnh đạo đơn vị để chỉ đạo và thông báo cho các Tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến, các lực lượng khác để hỗ trợ và phối hợp ngăn chặn.

Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát quyết định việc tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp thực hiện việc ngăn chặn cho phù hợp. Trường hợp dùng phương tiện truy đuổi nhưng đối tượng không chấp hành, dùng phương tiện để chèn, ép phương tiện tuần tra thì cảnh sát đường thủy được sử dụng vũ lực, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định để ngăn chặn, bắt giữ đối tượng.

Điểm mới đáng chú ý được quy định tại thông tư trên là cảnh sát đường thủy được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận vi phạm giao thông đường thủy, làm căn cứ dừng để lập biên bản và xử phạt phương tiện vi phạm.

Khi phát hiện vi phạm, cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện để lập biên bản, xử lý vi phạm. Trường hợp chưa xử lý ngay được phương tiện vi phạm, thông tư quy định, đơn vị tuần tra, kiểm soát phải báo cáo Thủy đoàn trưởng, Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện trở lên để thông báo và yêu cầu chủ phương tiện, người vi phạm đến trụ sở cơ quan Công an để giải quyết.

Khi giải quyết vụ việc phải cho người vi phạm xem tài liệu thu thập được thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ về hành vi vi phạm của họ; lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định.

Hồng Xiêm