Thái Bình: Cơ bản khắc phục số gờ giảm tốc bị phá

17/12/2015 13:23

Thái Bình đã triển khai xây dựng 8.000 gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt, đấu nối giữa đường tỉnh,...

Thái Bình: Cơ bản khắc phục số gờ giảm tốc bị phá 1
Gờ giảm tốc đường liên thôn.

Ngày 16/12, ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình cho biết, đến thời điểm này, có 81/100 gờ giảm tốc tại các điểm đấu nối giữa đường huyện, xã, thôn xóm với đường tỉnh, quốc lộ bị tháo dỡ đã được làm lại. Một số điểm đấu nối bị mất gờ giảm tốc chưa làm lại là do đoạn đường đó đang được sửa chữa.

Để kéo giảm TNGT nông thôn, từ cuối năm 2014, Thái Bình đã triển khai xây dựng 8.000 gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt, đấu nối giữa đường tỉnh, quốc lộ với đường huyện, xã, thôn, xóm. Kinh phí làm gờ giảm tốc tại các điểm đấu nối với quốc lộ, đường tỉnh do Sở GTVT thực hiện, lấy từ nguồn ATGT và quỹ bảo trì đường bộ.

Còn gờ giảm tốc ở điểm đấu nối với đường huyện do huyện thực hiện, kinh phí từ nguồn ngân sách huyện. Điểm đấu nối với đường xã, thôn xóm do xã, thị trấn thực hiện, kinh phí từ quỹ bảo trì đường bộ. 

Hải Quỳnh