Thái Bình: Xây dựng đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông

08/12/2016 13:54

UBND tỉnh Thái Bình đang xây dựng dự thảo “Đề án đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

CSGT Thái Bình lập biên bản một trường hợp vi phạm Luật GTĐB - Ảnh: Hà Linh

Đề án đánh giá thực trạng công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh thời gian qua, từ đó tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo ATGT trong vận tải đường bộ, đường thủy, trên các lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; hệ thống kết cấu hạ tầng và hành lang ATGT; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông… trên phạm vi tỉnh Thái Bình.

Mục tiêu của Đề án nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về ATGT; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, sự cố, và ùn tắc giao thông một cách bền vững.

Quỳnh Anh