Thái Nguyên: Học sinh thi "Đi đường an toàn - cho bạn cho tôi"

13/04/2016 09:23

Sở GD&ĐT Thái Nguyên vừa triển khai Cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn-cho bạn cho tôi...

Thái Nguyên: Học sinh thi

Học sinh thi Đi đường an toàn - cho bạn cho tôi - Ảnh minh họa

Để nâng cao hiểu biết, bổ sung kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, Sở GD&ĐT Thái Nguyên vừa triển khai Cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn - cho bạn cho tôi đến các trường THCS, THPT toàn tỉnh. Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với hệ thống câu hỏi vừa cung cấp kiến thức pháp luật TTATGT, vừa góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

Tùy theo điều kiện, các nhà trường thông tin cho học sinh về cuộc thi, chủ động lựa chọn thời điểm phát động cuộc thi (có thể lồng ghép trong buổi chào cờ đầu tuần; giờ sinh hoạt ngoại khóa) và triển khai cuộc thi vào thời điểm thích hợp. Các trường có thể tổ chức thi tập trung hoặc không tập trung. Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại phần mềm được tích hợp trên trang mạng  http://diduongantoan.edu.vn thông qua máy vi tính có kết nối internet, điện thoại thông minh smartphone, ipad… có kết nối wifi hoặc 3G bằng tài khoản của trang trường học kết nối.

Quỳnh Anh