Thái Nguyên: Kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT đường thủy

15/12/2016 11:43

Ngày 12 và 13/12, đoàn kiểm tra liên ngành về đường thủy gồm: Cục Đường thủy nội địa VN, Cục CSGT, Cục Đăng kiểm...

thái nguyên: kiểm tra công tác đảm bảo ttatgt đường thủy

Đoàn liên ngành kiểm tra thực tế tại bến khách du lịch Hồ Núi Cốc

Kết quả kiểm tra cho thấy, mặc dù hoạt động đường thủy không nhiều, xong Thái Nguyên rất quan tâm đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Hai ngành GTVT và Công an thường xuyên phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền ATGT đường thủy, xử lý nghiêm vi phạm.

Đoàn kiểm tra đã đề nghị Thái Nguyên tiếp tục rà soát, thống kê về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện để có kế hoạch đào tạo, cấp chứng chỉ; Duy trì chặt chẽ công tác phối hợp giữa hai ngành, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn TNGT đường thủy; Bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa và bến khách ngang sông phù hợp với tình hình thực tế phát triển KT-XH của tỉnh...

Báo giấy