Thành lập Hội An toàn giao thông Việt Nam

12/12/2015 09:52

Ban Chấp hành khóa I đã họp bầu Ban Thường vụ gồm 18 thành viên, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Thành lập Hội An toàn giao thông Việt Nam 1
Hội ATGT Việt Nam chịu sự quản lý của Bộ GTVT

Sáng nay (12/12) tại Hà Nội, Hội An toàn giao thông Việt Nam tổ chức đại hội thành lập (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Hội An toàn Giao thông Việt Nam (ATGT) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATGT, giao thông vận tải và là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, đoàn kết để hoạt động nhằm hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội và hội viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo đảm trật tự ATGT theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9 năm nay, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1087/QĐ-BNV thành lập Hội ATGT Việt Nam.

Hội ATGT Việt Nam tham gia, đề xuất ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách bảo đảm ATGT; liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về quản lý; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động ATGT; đẩy mạnh các hoạt động nhằm giảm thiểu về vật chất và tinh thần do TNGT gây ra.

Hội ATGT Việt Nam chịu sự quản lý của Bộ GTVT và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực của Hội.

Năm 2016, Hội ATGT Việt Nam đặt kế hoạch thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ và quy định. Đặc biệt mở rộng phát triển hội viên; tăng năng lực điều hành; thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội tham gia với các cơ quan nhà nước, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, các bộ ngành liên quan trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm phát luật, cơ chế chính sách về ATGT. Phối hợp với các ban ngành liên quan đề xuất các giải pháp giải quyết nhanh hơn các vấn đề bức xúc liên quan đến ATGT; huy động các nguồn lực tài trợ từ các tổ chức hảo tâm để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân TNGT.

Tại Đại hội thành lập nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội ATGT Việt Nam thông qua Điều lệ hoạt động, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động, bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 65 đồng chí; 3 đồng chí trong Ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành khóa I đã họp bầu Ban Thường vụ gồm 18 thành viên; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội. 

Thiện Anh