Thanh niên đường sắt ra gác đường ngang

27/08/2014 17:35

Tin từ Tổng công ty Đường sắt VN (VNR), dịp 2/9 này, Đoàn thanh niên VNR sẽ tham gia cảnh giới đường ngang nhằm đảm bảo ANTT, ATGT.

Tin từ Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) cho biết, dịp 2/9 này, Đoàn thanh niên VNR sẽ tham gia cảnh giới đường ngang nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thanh niên đường sắt ra gác đường ngang 1
Đoàn viên thanh niên đường sắt tuyên truyền ATGT

Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, đoàn viên thanh niên thuộc 13 Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào, Vĩnh Phú, Hà Hải, Hà Lạng, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Thuận Hải, Phú Khánh và Sài Gòn sẽ cảnh giới tại 38 đường ngang không có người gác có nguy cơ cao xảy ra TNGT.

Các đoàn viên thanh niên sẽ tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn khi đi qua đường ngang dân sinh, đường ngang không người gác. Bên cạnh đó sẽ phát tín hiệu nhắc nhở khi quan sát thấy có tàu sắp qua đường ngang. Khi phát hiện có chướng ngại vật có nguy cơ mất ATGT, các đoàn viên cảnh giới phải phòng vệ theo quy định… Để họat động này đem lại hiệu quả thiết thực, các đoàn viên phải chủ động nắm vững kế hoạch chạy tàu trong khu gian được phân công cảnh giới.

Tình nguyện cảnh giới đường ngang là hoạt động thường xuyên của các đoàn viên thanh niên của VNR, nhất là vào các dịp lễ, Tết.  Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên ngành Đường sắt thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền ATGT, nâng cao ý thức bảo vệ đường sắt trong nhân dân. Đây không những thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, mà còn thể hiện trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đường sắt trong đảm bảo ATGT.

Thiện Anh