Thanh niên lái xe máy lao như tên bắn vào gầm xe tải

22:57, 08/02/2015

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lao như tên bắn vào gầm xe tải, nằm bất động.

H.N