Tháo toàn bộ biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h trước 30/1

21/01/2016 09:17

Toàn bộ các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h sẽ được tháo bỏ trên toàn bộ hệ thống đường bộ trước ngày 30/1.

Tháo toàn bộ biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h trước 30/1 1
Các biển báo dưới 50km/h phải được tháo dỡ trước ngày 30/1.

Tổng cục Đường bộ VN vừa chỉ đạo các Sở GTVT, các Cục quản lý đường bộ tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h trên toàn hệ thống đường bộ, kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa ngay trong tháng 1/2016. Trường hợp cần thiết thì lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác.

Trong trường hợp đặc biệt về điều kiện kỹ thuật (cầu yếu, điểm đen tai nạn giao thông, đoạn đèo dốc đối với xe khách giường nằm hai tầng) chưa kịp xử lý, yêu cầu phải sử dụng biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h, các đơn vị phải có hồ sơ thuyết minh, giải trình gửi Tổng cục giải quyết.

Đối với các biển hạn chế tốc độ lớn hơn hoặc bằng 50km/h, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu tiếp tục rà soát để thay thế theo hướng nếu có thể khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì thay thế bằng biển báo có tốc độ hạn chế lớn hơn hoặc thay thế bằng cảnh báo khác.

Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ các biển báo khu đông dân cư theo Thông tư số 91của Bộ GTVT về quy định tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ để điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới từ ngày 1/3. 

Các đơn vị phải thường xuyên rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các bất cập từ biển báo không phù hợp, bong tróc, biển bị che khuất, biển báo và vạch sơn không thống nhất… ưu tiên nguồn lực cho công tác điều chỉnh, bổ sung và thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ.

Giám đốc các Sở GTVT, Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ được chỉ đạo hoàn thành rà soát, bỏ các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h xong trước 30/1. Việc thay thế các biển hạn chế tốc độ lớn hơn hoặc bằng 50km/h và các biển báo khu đông dân cư hoàn thành trước ngày 1/3/2016.

Trần Duy