Thay đổi giờ tàu, tránh ùn tắc giao thông

25/07/2014 07:44

Ông Nguyễn Văn Bính-Phó giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết, dự kiến từ 4/9 tới, giờ tàu khách sẽ được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế của TP Hà Nội...

Ông Nguyễn Văn Bính - Phó giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết, dự kiến từ 4/9 tới, giờ tàu khách sẽ được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế của TP Hà Nội nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Thay đổi giờ tàu, tránh ùn tắc giao thông 1

Các đoàn tàu cũng sẽ dừng đỗ ở nhiều ga hơn để đón tiễn hành khách. Cụ thể, theo biểu đồ mới, các chuyến tàu chạy Hà Nội - Sài Gòn như: Tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19h30, đến Sài Gòn lúc 4h39; tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22h, đến Sài Gòn lúc 5h20; tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 9h, đến Sài Gòn lúc 20h03; tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h, đến Sài Gòn lúc 16h05; tàu TN1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 13h10, đến Sài Gòn lúc 2h30. 


Đối với chiều Sài Gòn - Hà Nội, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19h30, đến Hà Nội lúc 4h50; tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 22h, đến Hà Nội lúc 5h30; tàu SE6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 9h00, đến Hà Nội lúc19h58; tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h00, đến Hà Nội lúc 15h33; tàu TN2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 13h10, đến Hà Nội lúc 3h30.

Thiện Anh