Thay đổi thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia

22/05/2014 06:44

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 731/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia. Theo Quyết định, ông Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an ...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 731/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia. Theo Quyết định, ông Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Ủy viên, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia thay ông Phạm Quý Ngọ. 


Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia thay ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghỉ hưu. 


Bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia thay bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Tài chính được phân công thực hiện nhiệm vụ công tác khác. 


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2014.

Thiện Anh