Thẻ thanh toán tự động, ưu thế của Thales

24/09/2014 18:22

Nói đến giao thông công cộng Hà Lan, người ta thường nghĩ ngay đến thẻ OV-chipkaar - một loại thẻ thanh toán tự động trên các phương tiện giao thông công cộng.