Thí điểm đóng mở dải phân cách theo giờ nút giao cầu Nguyễn Tri Phương

25/05/2021 09:02

Kể từ ngày 29/5, Sở GTVT TP.HCM thí điểm dải phân cách di động tại "điểm nóng" kẹt xe nút giao cầu Nguyễn Tri Phương, Q.8.

Thí điểm đóng mở dải phân cách theo giờ nút giao cầu Nguyễn Tri Phương 1

Sở GTVT TP.HCM thí điểm lắp dải phân cách theo giờ nút giao cầu Nguyễn Tri Phương nhằm giảm kẹt xe khu vực này.

Sở GTVT TP.HCM vừa yêu cầu triển khai thí điểm điều chỉnh nút giao cầu Nguyễn Tri Phương tổ chức giao thông tại khu vực nút giao cầu Nguyễn Tri Phương - Hưng Phú - cầu Chánh Hưng, Q.8 nhằm đảm bảo an toàn, giảm kẹt xe khu vực này.

Cụ thể, kể từ ngày 29/5 lắp đặt thí điểm dải phân cách di động tim đường Phạm Hùng tại vị trí giao lộ Phạm Hùng - Hưng Phú, Q. 8.

Thời gian đóng, mở dải phân cách tim đường Phạm Hùng tại vị trí giao lộ Phạm Hùng - Hưng Phú, Quận 8 như sau:

Thời gian cao điểm (từ 6h đến 9h và từ 16h đến 20h): đóng dải phân cách tim đường Phạm Hùng. Đèn tín hiệu giao thông hoạt động chế độ chớp vàng.

Thời gian thấp điểm (từ 9h - 16h và từ 20h - 6h ngày hôm sau): Thực hiện mở dải phân cách tim đường Phạm Hùng. Đèn tín hiệu giao thông hoạt động xanh - vàng - đỏ. Thời gian thí điểm 30 ngày.

Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ bàn giao dải phân cách di động (sau khi lắp đặt) cho Phòng CSGT đường bộ và đường sắt để thực hiện việc mở dải phân cách theo khoảng thời gian đã được thống nhất.

Điều chỉnh hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này cho phù hợp với thời gian đóng mở dải phân cách.

Tổ chức theo dõi và đánh giá kết quả thí điểm sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai việc điều chỉnh, đề xuất phương án cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế để Sở GTVT xem xét, quyết định.

Đề nghị Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt tiếp nhận việc quản lý dải phân cách di động để thực hiện việc điều chỉnh đóng mở theo đúng phương án và thời gian được thống nhất nêu trên.

Đề nghị Công an TP.HCM và UBND Quận 8 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng đóng mở dải phân cách di động và điều tiết giao thông khu vực. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp điều tiết giao thông trong thời gian thực hiện đóng dải phân cách tại khu vực cầu Nguyễn Tri Phương - Hưng Phú - cầu Chánh Hưng, Quận 8.

Đỗ Loan