Thiết bị cảnh báo lái tàu ngủ gật hoạt động như thế nào?

26/03/2018 11:51

Bộ GTVT lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn về thiết bị chống ngủ gật để cảnh báo lái tàu.

thiết bị cảnh báo lái tàu ngủ gật hoạt động như thế nào?

Thiết bị chống ngủ gật được lắp trên đầu máy để cảnh báo lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu, góp phần đảm bảo an toàn. Ảnh: TA

Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối về dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt và thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu..

Phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn này là quy định các yêu cầu kỹ thuật, các tính năng hoạt động đối với thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu (gọi tắt là thiết bị chống ngủ gật) lắp đặt trên các loại đầu máy, toa xe động lực có buồng lái, phương tiện chuyên dùng vận hành trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

Thiết bị chống ngủ gật hoạt động độc lập với các thiết bị điều khiển khác được lắp đặt trên đầu máy, toa xe động lực, phương tiện chuyên dùng. Khi lái tàu không thực hiện theo đúng các quy trình đặt ra, thiết bị sẽ tuần tự đưa ra các cảnh báo, ngắt tải động cơ và khởi động quá trình hãm khẩn

Cụ thể, lái tàu hoặc người phụ lái tàu phải nhấn nút báo đáp ở khoảng thời gian quy định trước. Nếu không thực hiện, thiết bị sẽ cảnh báo cho lái tàu bằng tín hiệu hình ảnh hoặc âm thanh hoặc cả hai. Nếu lái tàu hoặc người phụ lái tàu không phản hồi lại các tín hiệu hình ảnh và âm thanh, đoàn tàu sẽ được đưa về trạng thái dừng bằng cách ngắt tải động cơ và tác dụng hãm khẩn.

Cảnh báo hình ảnh phải là đèn nháy flash màu đỏ được đặt ở vị trí của lái tàu. Đèn thứ hai phải được đặt ở khu vực người phụ lái tàu nếu phù hợp. Còn cảnh báo âm thanh phải có âm sắc đầu ra 2500 ± 100 Hz, gián đoạn đóng/mở theo chu kỳ 3 Hz ± 0,5 Hz. Cảnh báo phải nghe được ở vị trí lái tàu và phụ lái tàu trong tất cả các trạng thái vận hành.

Thanh Thúy