Thiếu "hành lang an toàn" cho xe giường nằm

09/07/2014 07:01

Phải  tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch để chủ xe đầu tư, hành khách yên tâm,  xã hội yên tâm khi tham gia giao thông bằng xe giường nằm 2 tầng.