Thủ tướng phê bình 24 địa phương cân xe chưa quyết liệt

17/04/2014 19:19

Thủ tướng vừa có văn bản biểu dương 17 địa phương và phê bình 24 địa phương khác trong việc triển khai các giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ.