“Tiếng loa giao thông” trên các ngả làng Bahnar

13/02/2018 09:22

Kông Chro (Gia Lai) những ngày giáp Tết Nguyên đán không khí chộn rộn hơn.

Tạ Vĩnh Yên