Tiếp tay chở quá tải, cảng biển có thể bị đóng cửa

11/08/2014 06:58

"Cảng biển hoàn toàn có đủ năng lực để kiểm soát tải trọng xe. Do đó, nếu cảng nào cố tình vi phạm, Bộ GTVT sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền rút Giấy phép kinh doanh" ...