Tiếp tục nghiên cứu lộ trình phạt "nguội"

24/07/2014 13:50

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện khẳng định, việc phạt "nguội" về vi phạm hành chính qua thiết bị GSHT, cần được tiếp tục nghiên cứu, có lộ trình.