Tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện

05/06/2015 07:21

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm ATGT...

tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện
 

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm ATGT và kiểm soát tải trọng phương tiện. Đó là một trong những nội dung được Chính phủ yêu cầu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015.

Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các giải pháp đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đầu tư; đẩy mạnh hợp tác theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển KT-XH; Bộ Công thương tích cực khai thác, mở rộng thị trường, có giải pháp phù hợp hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu, các mặt hàng trong nước sản xuất được để kích thích sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nội địa. Đẩy mạnh phát triển hệ thống thu mua và tiêu thụ hàng nông sản trong nước; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khai thông các cửa khẩu, lối mở để hỗ trợ xuất khẩu.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao chủ động và phối hợp chặt chẽ theo dõi, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, có phương án đấu tranh, phản đối, ngăn chặn kịp thời mọi tình huống phát sinh liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

L.C