Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây

25/12/2015 13:09

Hàng loạt cọc bê tông trên dải phân cách đường về cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) bị gãy đổ ngổn ngang...

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 1Số cọc này thay thế cho cọc tre được rào chắn tạm bợ trước đây 

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 2Các cọc bê tông được lắp đặt trên dải phân cách vừa giữ vai trò "cọc tiêu giao thông", vừa tạo mỹ quan, bảo vệ cây xanh trên tuyến đường từ QL1 về Cảng Chân Mây, nay bị trâu phá đổ gẫy la liệt.


Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 3

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 4

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 5

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 6

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 7cách khắc phục cũng rất tạm b

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 8Và đây là những "thủ phạm" chính... 

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 9Trâu bò trèo lên dải phân cách để gặm cỏ và "tiện thể" phá luôn cọc tiêu

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 10và cả dưới lòng đường

Trâu bò phá hàng loạt cọc tiêu trên đường về cảng Chân Mây 11Tuyến đường còn thiếu cả bảng chỉ dẫn, biển báo giao thông

Duy Lợi