Trước năm 2021, xóa sổ các cửa hàng xăng dầu vi phạm quy hoạch

16/10/2017 14:30

Các địa phương phải hoàn thành quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn trước ngày 31/12/2020.

Trước năm 2021, xóa sổ các cửa hàng xăng dầu vi phạm quy hoạch 1

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm quy hoạch hành lang ATGT sẽ bị xóa sổ trước năm 2021

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 35/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015 ngày 23/9/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thông tư nêu rõ, các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ đã xây dựng, tồn tại theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi có quy định của Nhà nước về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu được tiếp tục tồn tại, nhưng địa phương phải hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định hoặc xóa bỏ trước ngày 31/12/2020.

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu xây dựng tự phát, đấu nối trái phép vào quốc lộ hoặc nằm trong hành lang an toàn đường bộ, UBND các tỉnh phải chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Thông tư 35/2017 cũng đã sửa đổi, bổ sung một số luật định liên quan đến phạm vi bảo vệ trên không của các công trình đường bộ; cấp phép thi công, trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình thiết yếu,…

Thông tư số 35/2017 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12 tới đây.