Truy trách nhiệm lãnh đạo Vicem Bỉm Sơn tiếp tay xe quá tải

25/07/2014 07:01

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh điều tra, làm rõ, truy cứu trách nhiệm vụ việc Vicem Bỉm Sơn xuất hai hóa đơn, tạo điều kiện để lái xe đối phó với lực lượng kiểm tra tải trọng xe.