Truyền thông thay đổi hành vi “Đã uống rượu bia - không lái xe”

22/11/2018 14:06

Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Heineken tập huấn truyền thông thay đổi hành vi “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Thanh Thúy