Ủy ban ATGT Quốc gia chính thức lập Facebook

22/02/2016 18:38

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia vừa công bố trang fanpage chính thức trên Facebook làm cầu nối với người dân.

Ủy ban atgt quốc gia chính thức lập facebook

Trang Facebook chính thức của Ủy ban ATGT quốc gia

Hôm nay 22/2, Ủy ban ATGT Quốc gia chính thức công bố trang fanpage chính thức trên Facebook với đường link: http://www.facebook.com/ntscvietnam.

Trang Facebook Ủy ban ATGT Quốc gia là nơi giao tiếp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia với người dân; nơi tiếp nhận thông tin do người dân phản ánh về tình hình trật tự ATGT cũng như những kiến nghị, đề xuất về những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, xây dựng môi trường văn hóa giao thông trên phạm vi cả nước; Đồng thời công bố những văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về ATGT, giới thiệu các quy định, chính sách mới của các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGTQG cho biết, Ủy ban mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của người dân, đặc biệt là của cộng đồng mạng xã hội để trang facebook này trở thành cầu nối thông suốt, hiệu quả giữa người dân với Văn phòng Ủy ban và với các cơ quan thành viên. Ban quản trị sẽ thường xuyên cập nhật, tổng hợp và báo cáo đến các cơ quan có trách nhiệm xác minh, kiểm tra, xử lý và có thông tin phản hồi những phản ánh của người dân trong phạm vi chức năng của Ủy ban.

“Thông qua sự tương tác trên trang facebook này sẽ huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác đảm bảo TTATGT, kéo giảm TNGT và xây dựng văn hóa ATGT tại Việt Nam”, ông Thái nhấn mạnh.  

Được biết, trang facebook Ủy ban ATGT Quốc gia bắt đầu thí điểm hoạt động cách đây một năm nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tăng cường sử dụng các công cụ hỗ trợ, các trang mạng xã hội trong công tác quản lý, giao tiếp với người dân.

TT