Uỷ ban ATGT Quốc gia có thành viên mới

14/10/2014 16:16

Bà Trần Thị Hồng An, Phó chủ tịch TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia Ban thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia.

Theo Quyết định số 57 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, Uỷ ban ATGT Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước.

Theo đó Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch thường trực là Bộ trưởng Bộ GTVT; Phó chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Công an và Phó chủ tịch chuyên trách do Chính phủ bổ nhiệm; các Uỷ viên Uỷ ban gồm các Thứ trưởng các Bộ GTVT, Quốc phòng, Y tế, Tư pháp, Tài chính, GD&ĐT, Thông tin & Truyền thông, Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình VN và Đài Tiếng nói VN.

Thành phần Ban thường trực gồm có Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ GTVT; Phó ban thường trực là Thứ trưởng Bộ công an; Phó chủ tịch Uỷ ban chuyên trách làm nhiệm vụ Phó trưởng ban chuyên trách và Phó trưởng ban là Thứ trưởng Bộ GTVT. Các thành viên Ban Thường trực gồm lãnh đạo cấp Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Việc bổ sung thêm các thành viên khác của Ban Thường trực do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban  - Trưởng Ban quyết định.

KH