Văn hóa an toàn hàng không gắn với văn hóa doanh nghiệp

20/10/2014 09:59

Từ cuối những năm 90, Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài (NIAGS) là một trong số ít các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng cho mình một nền văn hoá riêng - văn hoá doanh nghiệp.

văn hóa an toàn hàng không gắn với văn hóa doanh nghiệp
Một buổi truyền thông về văn hóa an toàn HK tại NIAGS

Trong quá trình xây dựng và phát triển, NIAGS lấy chất lượng làm động lực để xây dựng xí nghiệp và tạo dựng hình ảnh của mình như một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất hàng đầu khu vực. Thương hiệu NIAGS dần được khẳng định từ nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng. Mục tiêu an toàn là yêu cầu đầu tiên của hành khách đi máy bay và cũng là mục tiêu số 1 của NIAGS.

Trong những năm qua, NIAGS đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay. Không để xảy ra hư hại cho tàu bay, không gây tai nạn cho hành khách, người và trang thiết bị phục vụ đã đi vào ý thức của từng người lao động.

Để đảm bảo an toàn bền vững, NIAGS đã sớm nhận thức được không gì hơn bằng việc xây dựng văn hoá an toàn hàng không. Năm 2009, NIAGS đã khởi động chương trình xây dựng văn hoá an toàn hàng không. Từ năm 2009 đến 2011, NIAGS tổ chức nhiều kênh truyền thông về văn hóa an toàn hàng không.

Để phát triển văn hóa an toàn hàng không, năm 2012 NIAGS nhận thấy không chỉ dừng ở công tác truyền thông mà phải trang bị cho các thành viên của mình những kiến thức đầy đủ về văn hóa an toàn. Giáo trình “Nhận thức về văn hoá an toàn trong phục vụ mặt đất hàng không” đã ra đời. Văn hóa an toàn là nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo nhân viên NIAGS.

Phục vụ một chuyến bay có nhiều đơn vị cùng tham gia. Để đảm bảo an toàn chung, các đơn vị phải phối hợp với nhau. Sự phối hợp, giao lưu trong xây dựng văn hóa an toàn nhằm chia sẻ thông tin an toàn, cùng nhau rút kinh nghiệm, cùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ uy hiếp an toàn.

NIAGS đã xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong suốt những chặng đường phát triển doanh nghiệp. Văn hóa an toàn không chỉ đảm bảo an toàn bền vững, mà còn thể hiện nét đẹp của đơn vị, của con người NIAGS. Văn hóa an toàn đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn hóa doanh nghiệp NIAGS.

Phước Thắng